ยินดีต้อนรับสู่ คอมพ์เอเชียประเทศไทย

ที่นี่เราส่งมอบสินค้ามือสองของแท้ในราคาที่เป็นมิตร 

ภารกิจของเรา

เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพ  เพิ่มโอกาสในการซื้อ และลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

วิสัยทัศน์ของเรา

A cleaner, well-connected tomorrow.

ทำไมต้องเลือกอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 

 

85 - 95%

มาจากการผลิตสมาร์ทโฟน

16 KG

สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง = การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16 กิโลกรัม 

OVER 8.5 BILLION

ตั้งแต่ปี 2015 มีการผลิตสมาร์ทโฟนมากกว่า 8.5 พันล้านเครื่อง

968 TWH

ตั้ั้งแต่ปี 2007-2017 มีพลังงานถูกใช้ไปมากกว่า 968 TWH

UP TO 60

สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ต้องใช้องค์ประกอบสูงสุดถึง 60 ชิ้น

OVER 50 MILLION

มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากกว่า 50 ล้าน เมตริกตันต่อปี

https://anthropocenemagazine.org/2018/04/the-energy-hogging-dark-side-of-smartphones/

* https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2017/03/27/smartphone-pollution-how-sustainable-is-the-mobile-phone-industry/

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CompAsia ติดต่อเว็บไซต์ของบริษัทของเรา:

www.compasia.com